fbpx

קורס להכשרת דירקטוריות יוצא לדרך וזה הזמן שלך לבלוט!

בואי לגלות את עולם הדירקטוריונים של חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות.

מטרות הקורס

מגמות עדכניות בזירה המקומית והגלובאלית הפכו את הממשל התאגידי בחברות להכרח מחייב. כך, דירקטורים בעידן המודרני מהווים חלק בלתי נפרד ממערך בקרה קפדני על אופן ניהולו התקין של התאגיד, תוך הקפדה יתרה על שקיפות ומנגנוני בקרה אפקטיבי.
תיקוני חקיקה ורגולציה עדכנית בתחומים השונים, הרחיבו את היקף האחריות האישית והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברות. לאור האמור, הללו מחויבים היום, יותר מאי פעם, בהיכרות עם הדין והפרקטיקה, בהבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים, פיננסיים ועסקיים) ובשימוש בכלים משוכללים לשם מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר!

במטרה לקדם ולעודד את השתלבותן של נשים בעמדות ניהול וקבלת החלטות בחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, חברו ויצו יחד עם מנהלי הנשים בעיריות השונות ועם החברות המובילות בשוק, המרכז להשתלמויות של בר אילן והמרכז הישראלי לניהול (המי"ל), להפעלת תוכנית להכשרת דירקטוריות. בקורס משולבות הרצאות של מרצים מומחים בתחומים פיננסיים, משפטיים וניהוליים.

ידע הוא כח! הקורס מקנה כלים פרקטיים לשימוש בתחומי עיסוק שונים ומגוונים.

למי מיועד הקורס ?

הקורס מיועד לבעלות תואר ראשון ו/או ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות. 

כלים

מתן כלים מעשיים לדירקטוריות לשם שיפור תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון.

ידע

הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, הפיננסים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון.

מיומנויות

פיתוח מיומנויות פיקוח על תפקוד חברות באמצעות הדמיות (סימולציות) של ישיבות דירקטוריון.

*פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמות מינימלי

מודיעין

בשיתוף המרכז להשתלמויות של בר אילן

עריכה ועיצוב: אופיר שפיגל קשרי ממשל, תקשורת, ניו מדיה