fbpx

"סדר ציבורי חדש"

תכנית להקמת מועצת נשים
דאלית אל כרמל

ביוזמת מועצה מקומית דאלית אל כרמל
והאגף לקידום האישה ויצו

"סדר ציבורי חדש"

תכנית להקמת מועצת נשים
דאלית אל כרמל

ביוזמת מועצה מקומית דאלית אל כרמל
והאגף לקידום האישה ויצו

מוכנה ליצור רשת נשים משפיעה בתוך הכפר ובקהילה שלך?
לקדם יחד טיפול בסוגיות בוערות?
להוביל שינוי משמעותי?​

בואי

להיות חלק מקבוצת המייסדות של מועצת הנשים הראשונה בדאלית אל כרמל. קבוצה בעלת השפעה והכרות אמיתית עם השטח, המקדמת הנהגת מציאות אחרת.

בואי

להיות חלק מקבוצת המייסדות של מועצת הנשים הראשונה בדאלית אל כרמל. קבוצה בעלת השפעה והכרות אמיתית עם השטח, המקדמת הנהגת מציאות אחרת. ​

בין מטרות התוכנית:

>> ייסוד מועצת נשים ראשונה בדאלית אל כרמל

>> הרחבת מעורבות נשים במוקדי קבלת ההחלטות המקומיות ובעיצוב חיי הקהילה סביבן, בתמיכת המועצה המקומית.

>> פיתוח והכשרת מנהיגות נשים מקומית בעלת ידע, מיומנויות וכישורים מתאימים לקידום עשיה חברתית וציבורית בעין מגדרית.

>> בניית רשת מקצועית חברתית (נטוורקינג) בין תושבות הכפר, על מנת לאפשר שיתוף בידע, יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים ואיגום משאבים.

במהלך התכנית נכיר מודלים להתנהלות מועצת נשים, נגדיר חזון ומטרות לפעילות המועצה, נקדם פרויקטים של נשים עבור נשים ועבור הכפר כולו, נלמד להתבונן ולבנות תקציבי פעילות, לבצע עבודה קהילתית משמעותית ולגייס משאבים לטובת עשייה זו.

בין מטרות התוכנית:

>> ייסוד מועצת נשים ראשונה בדאלית אל כרמל

>> הרחבת מעורבות נשים במוקדי קבלת ההחלטות המקומיות ובעיצוב חיי הקהילה סביבן, בתמיכת המועצה המקומית.

>> פיתוח והכשרת מנהיגות נשים מקומית בעלת ידע, מיומנויות וכישורים מתאימים לקידום עשיה חברתית וציבורית בעין מגדרית.

>> בניית רשת מקצועית חברתית (נטוורקינג) בין תושבות הכפר, על מנת לאפשר שיתוף בידע, יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים ואיגום משאבים.

במהלך התכנית נכיר מודלים להתנהלות מועצת נשים, נגדיר חזון ומטרות לפעילות המועצה, נקדם פרויקטים של נשים עבור נשים ועבור הכפר כולו, נלמד להתבונן ולבנות תקציבי פעילות, לבצע עבודה קהילתית משמעותית ולגייס משאבים לטובת עשייה זו.

לכן, תושבות דאלית אל כרמל, תפקיד מהותי בצומת זה של הובלת השינוי באזורכן – בואו נתחיל לתרגם כותרות למציאות!

12 מפגשים:

ימי שני
אחת לשבוע

שעות:

17:00-20:30
4 שעות אקדמאיות

החל מ:

2 בדצמבר 2019

מיקום:

מרכז הצעירים
דאלית אל כרמל

התכנית כרוכה בתשלום של 500 ש"ח בלבד.

מתכני התכנית:

מטרות וחזון

הקמת מועצת נשים משפיעה- מחזון לפעולה

מעגלי השפעה מקומיים

מעגלי השפעה מקומיים, אוריינטציה פוליטית מקומית: הכרות עם המועצה, אגפיה, תפקידם וזירות השפעתם. מיפוי והכרות עם גורמי השפעה שונים בכפר.

תקציבים ומשאבים

בחינת תקציב מועצה בעין מגדרית, בנייה ותקצוב של פעילות קהילתית, איגום משאבים: עשייה בעולם תחרותי ודל משאבים, איתור שיתופי פעולה אסטרטגיים ועוד.

חשיבה ביקורתית ועין מגדרית

מגדר והשפעתו על חיי היום יום, האם יש פמיניזם דרוזי? פער הדורות בראייה פמיניסטית ועוד.

יוצאות לשטח - כלים ומיומנויות

פרזנטציה אפקטיבית - מצגת ועמידה מול קהל; בניית תכנית עבודה-יעדים, מדדים, גאנט ותקציב; תהודה בקהילה - רשתות חברתיות והשימוש במדיה דיגיטאלית; טיפול בהתנגדויות ועוד

להרשמה אנא מלאי פרטייך: