fbpx

"סדר ציבורי חדש"

פורום ממונות לשוויון מגדרי בשירות הציבורי

ביוזמת האגף לשוויון מגדרי- נציבות שירות המדינה,
סניף ויצו ירושלים והאגף לקידום האישה ויצו

"סדר ציבורי חדש"

פורום ממונות לשוויון מגדרי בשירות הציבורי

ביוזמת האגף לשוויון מגדרי- נציבות שירות המדינה,
סניף ויצו ירושלים והאגף לקידום האישה ויצו

מוכנה ליצור רשת מקצועית ומשפיעה עם שותפותייך לתפקיד?​
לקדם יחד טיפול בסוגיות בוערות?
להוביל שינוי משמעותי?​

בואי

להיות חלק מקבוצת הממונות על שוויון מגדרי! קבוצה בעלת כוח והכרות אמיתית עם השטח, החותרת להנהיג מציאות אחרת. ​

עולם העבודה בשירות הציבורי מציב חסמים ייחודיים בפני נשים, אשר מקשים על כניסתן לתפקידי מפתח ועמדות השפעה. חסמים אלו, חיצוניים (מבניים, תרבותיים, חינוכיים, חברתיים) ופנימיים (אישיים), מייצרים דילמות ייחודיות איתן מתמודדות נשים משלב בחירת המקצוע ועד לניהול מסלול הקריירה שלהן, כדוגמת: קונפליקט שילוב משפחה וקריירה, התנהלות בסביבת עבודה (ברובה גברית בדרגים גבוהים), שעות עבודה וגמישותן, חלוקת משימות ותפקידים במסגרת הביתית ועוד.

בואי

להיות חלק מקבוצת הממונות על שוויון מגדרי! קבוצה בעלת כוח והכרות אמיתית עם השטח, החותרת להנהיג מציאות אחרת. ​

עולם העבודה בשירות הציבורי מציב חסמים ייחודיים בפני נשים, אשר מקשים על כניסתן לתפקידי מפתח ועמדות השפעה. חסמים אלו, חיצוניים (מבניים, תרבותיים, חינוכיים, חברתיים) ופנימיים (אישיים), מייצרים דילמות ייחודיות איתן מתמודדות נשים משלב בחירת המקצוע ועד לניהול מסלול הקריירה שלהן, כדוגמת: קונפליקט שילוב משפחה וקריירה, התנהלות בסביבת עבודה (ברובה גברית בדרגים גבוהים), שעות עבודה וגמישותן, חלוקת משימות ותפקידים במסגרת הביתית ועוד.

לכן, הממונות לשוויון מגדרי במשרדי השירות הציבורי ובחברות הממשלתיות, תפקיד מהותי בצומת זה של הובלת השינוי החברתי - מגדרי בתוך משרדיכן. 

הפורום מתבסס על חזון האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה:

"שוויון הזדמנויות מלא ואמיתי בין נשים וגברים בכל תחומי החיים... שירות המדינה יפעל באופן שמאפשר הזדמנויות שוות לנשים ולגברים, ויקבל החלטות תוך בחינת השפעותיהן מבחינה מגדרית".

הפורום מתבסס על חזון האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה:

"שוויון הזדמנויות מלא ואמיתי בין נשים וגברים בכל תחומי החיים... שירות המדינה יפעל באופן שמאפשר הזדמנויות שוות לנשים ולגברים, ויקבל החלטות תוך בחינת השפעותיהן מבחינה מגדרית".

מטרת העל

מימוש הכוח שלכן, כקבוצת ממונות מקצועית, בתוך המשרד ובמסדרונות הממשל – בואו נתחיל לתרגם כותרות למציאות!

12 מפגשים:

ימי שלישי
אחת לשבועיים
(סה"כ 6 חודשים)

שעות:

08:30-12:00
4 שעות אקדמאיות

החל מ:

אוקטובר 2019

מיקום:

סניף ויצו ירושלים
רח' מאפו 1
(חניה בכחול-לבן באזור)

התכנית מוכרת כשעות עבודה | המשתתפות מתחייבות ל 80% נוכחות | התכנית ללא עלות

מתכני התכנית:

תפקיד הממונה כמגדלור ומעגלי ההשפעה שלה- מצוי, רצוי, ראוי.

שוויון מגדרי- מיתוג מחדש.

תרבות, פוליטיקה ארגונית ומגדר שביניהם- מתיאוריה לפרקטיקה.

יוצאות לשטח: המשרד שלי- חקר ומיפוי בעין מגדרית, בניית תכנית עבודה.

שוברות את הראש, אבל ביחד- אתגרים ייחודיים בשירות הציבורי: חסמים והזדמנויות- מה עושות עכשיו?

פיתוח וטיפוח מיומנויות- פיץ' מנצח, מצגת אפקטיבית, חשיבה יצירתית- איגום וזיהוי משאבים במצב חסר תמידי.

כוחה של הממונה בארגון: "מדברות מהשטח"- פאנל עובדות בשירות הציבורי.

מודל היוועצות: כוחה של הקבוצה- דילמות אמיתיות העולות מהשטח.

מחוללות שינוי- כלים ואסטרטגיות לניהול שינוי.

תעבירי את זה הלאה- מעגלי השפעה- שליחות בתפקיד (סביבה, משפחה, משרדי והשירות הציבורי כולו).

להרשמה אנא מלאי פרטייך: