fbpx

"סדר אזרחי חדש"

מלוחמות ומפקדות בצה"ל לאקטיביסטיות בחברה

מובילות סדר אזרחי חדש!

איך אני משפיעה באזרחות כפי שהשפעתי בצבא?

איך אני ממשיכה להיות מנהיגה גם באזרחות?

איך אני לוקחת חלק באקטיביזם חברתי מודע לזכויות אדם ואישה?

איך אני לומדת להוביל בזירות פעולה חדשות?

ויצו ושגרירות ארה"ב מזמינות אותך לקחת חלק בתוכנית ייחודית המתמקדת בתשובות לשאלות אלו.
התוכנית תפעל לגיבוש הזהות האזרחית-חברתית של המשתתפות, לפיתוח החשיבה המגדרית והשוויונית, להובלת המשתתפות למעורבות ומנהיגות בחברה האזרחית, להעשרה בנושאי ידע רלוונטיים, קבלת כלים ולהתנסות מעשית בשטח.

הצטרפי עוד היום ובואי לקחת חלק ביצירת עתודה של נשים צעירות – מנהיגות –  שתפעל לקידום נשים לפעילות במוקדי קבלת ההחלטות במרחבים הציבוריים והקהילתיים השונים: אוניברסיטאות, ארגונים, עמותות, רשימות פוליטיות ועוד.

למי מיועדת התוכנית?

התכנית המוצעת פונה למפקדות, קצינות, ולוחמות שהשתחררו משרות סדיר ומלא בצה"ל ( עד שנתיים ממועד השחרור) אשר נמצאות בשלבי בחינה והתלבטות בנוגע לתחום לימודיהן ועשייתן המקצועית (טרום הכניסה לעולם האקדמי ועולם העבודה).

20 משתתפות, תושבות ירושלים והסביבה

במסגרת התכנית ישולבו התכנים הבאים:

הקניית ידע רחב בנושא שוויון חברתי ואחריות אזרחית.

פיתוח ושכלול מודעות עצמית ועמדות ביחס לשוויון, מיעוטים ואתגר הרב-גוניות בחברה הישראלית.

מגדר-התפתחות החשיבה המגדרית, התחברות למקורות כוח וכישורים ייחודיים לנשים.

היכרות עם כלים להובלת שינוי בעולמות הדיגיטלי והתקשורת המסורתי.

היכרות עומק עם סוגיות חברתיות מרכזיות עמן מתמודדת החברה בישראל.

התכנית תתקיים בסניף ויצו ירושלים: רח' מאפו 1 | כל יום ראשון | החל מסוף חודש דצמבר 2018

מסגרת התכנית תכלול 16 מפגשים קבוצתיים + התמחות פרטנית:

1
מפגשים ראשונים

השעות 16:00- 19:30

(התכנסות ב-15:30 כולל הפסקה)

1
מפגשי המשך

בין השעות 16:00 – 18:00

(התכנסות ב-15:30 כולל הפסקה)

1
מפגש סיום

בין השעות 16:00 – 18:00

(התכנסות ב-15:30 כולל הפסקה)

המשתתפות תיקחנה חלק בהתמחות בקרב עמותה/תכנית העוסקת בעבודה עם נשים/מיעוטים בחברה תוך ליווי פרטני ע"י מנחת התכנית, הגשת נייר עמדה הקשור בבעיה בה נתקלו והצעותיהן לפתרונה.
שעות ההתמחות: 4 שעות שבועיות – לכל אורך התוכנית. סה"כ 65 שעות התמחות.

שכר לימוד מסובסד לכל מפגשי התכנית: 500 ₪.

מוזמנות למלא את הטופס ולהרשם

השתתפות בתוכנית כרוכה בהגשת טופס בקשה והשתתפות במפגש מיון.

לפרטים אודות התוכנית ולשליחת בקשות השתתפות:

אורלי אסיה מתאמת תוכניות
מרכז נאורה למנהיגות והעצמת נשים, ויצו ירושלים
טל': 02-6253641, סלולרי: 053-6228118, דוא"ל: neora.wizo@gmail.com

לפני תחילת ו/או תוך מהלך הלימודים, רשאית ויצו לערוך שינויים בזהות המרצים המעבירים את הקורס ובתכנים.

בניה ועיצוב אופיר שפיגל יח"צ ופרסום